Valgkampen er igang

Da var det igjen tid for å drive valgkamp.

Alle  partier og deres ungdomsorganisasjoner har spisset knivene, og er klare for å kaste hverandre ut av regjeringskvartalene.

Størst spenning står det rundt om det blir et rød/grønt regjeringssamarbeid, eller om dagens "borgerlige" regjering blir sittende.  

Dei rød-grønne la fram sine 155 drømmande tankar på Soria Moria den 14.juli.

Dei borgelege la fram sine mål i Ulvik den 27.juli

Så gjenstår det å sjå kven som har dei beste drømmane for framtida...

Mange meiner at dei borgerlege tapar på at Kjell Magne Bondevik er statsminister kandidat og etter valet. Vi får berre håpe dei ikkje vil ha Kristin Halvorsen som finansminister... 

 

Dei 155 punkta finn du her:

http://www.arbeiderpartiet.no/index.gan?id=34607&subid=0&PHPSESSID=ece1c09b01fe74fda0d3e503a645d6de

 

Ulvik erklæringa finn du her:

http://www.venstre.no/vev/hovedsiden/arkiv/S008F9832